Urlop wypoczynkowy – jaki jest jego wymiar?

Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar ustala się adekwatnie do czasu pracy pracownika. Urlop taki jest płatny, a pracodawca zobowiązany jest do umożliwienia wykorzystania go w pełnym wymiarze.

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pracownik, który po raz pierwszy podjął pracę w danym roku kalendarzowym, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca – w tym przypadku należy mu się 1/12 rocznego urlopu i z każdym miesiącem tych dni jest więcej. W następnym roku kalendarzowym, pracownik nabywa prawo do kolejnych urlopów.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat, urlop wynosi 20 dni roboczych – później przedłużony zostaje o 6 dni. Co jeżeli osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin? Wówczas wymiar urlopu należy ustalić adekwatnie do wymiaru jej czasu pracy.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że urlopu udziela się w dni, które są dniami pracy pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, jedna część urlopu powinna wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych, jednak pracownik sam decyduje jak podzieli przysługujące mu wolne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zatrudniony może też wykorzystać swój urlop w całości. Można też uwzględnić tutaj czterodniowy urlop na żądanie.

Za okres urlopu wypoczynkowego wypłacane jest takie wynagrodzenie, jakie przysługuje w czasie pracy. Jeśli z powodu rozwiązania umowy urlop nie został wykorzystany, pracownikowi otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Zobacz też:

kalkulator płacy

Nowotwory – strona

zus rza