Rozwiązanie umowy na czas określony

Podpisując umowę na czas określony, strony ustalają konkretną datę zakończenia obowiązywania umowy o pracę. W różnych sytuacjach może się jednak pojawić potrzeba jej rozwiązania. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby było możliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Dzień zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony wyznacza konkretna data. Możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na czas określony

Ważne!

Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa będą takie same jak przy umowie na czas nieokreślony.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Kwestionariusz osobowy pracownika

Dofinansowanie z pfron

Okres wypowiedzenia dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony jest określony w ten sam sposób i jest on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące – gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Cały artykuł znajdziesz na : Rozwiązanie umowy na czas określony.