Niezawinione straty w towarach w KPIR

Zakup towarów w KPIR

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobligowani do wykazywania w niej zarówno sprzedaży jak i zakupów. Najczęściej występującymi wśród wydatków jest zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Podatnik wykazuje je w kol. 10 KPiR. Podstawą ujęcia kosztu w KPiR może być: faktura, rachunek, umowa sprzedaży itd.

Niezawinione straty w towarach w KPiR

W sytuacji gdy zakupione przez przedsiębiorcę towary ulegną zniszczeniu lub przeterminowaniu powinny zostać przez podatnika przeksięgowane z kolumny 10 KPiR – zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych do kolumny 13 KPiR – pozostałe wydatki. Podstawą księgowania w tym wypadku powinien być protokół zniszczenia towaru.
Taxi Poznań

Co ważne, niezawinione straty w towarach wycenia się po cenach zakupu.

Zobacz też:

Karta ewidencji czasu pracy

Podatek od umowy zlecenia

Rozliczanie delegacji