Motorower – odliczenie VAT

Praktycznie każdy przedsiębiorca posiada w firmie samochód lub inny środek transportu, który wykorzystuje w codziennym funkcjonowaniu firmy. Ze względu na częste korki i tym samym oszczędność czasu przedsiębiorcy decydują się na zakup firmowego motoroweru.

Motorower – definicja

Definicja motoroweru została przedstawiona w ustawie prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z treścią aktu prawnego motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Ważne!Jeżeli zakupiony przez przedsiębiorcę skuter spełnia ustawową definicję motoroweru, wówczas należy uznać go za motorower.

ZOBACZ TEŻ:

Posiłki regeneracyjne

Odpowiedzialność materialna

Wyliczenie wynagrodzenia

Motorower – odliczenie VAT

Przepisy ustawy o VAT wprowadzają szereg ograniczeń w zakresie odliczenia VAT od pojazdów samochodowych (motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe itd.). Podatnik aby odliczyć 100% VAT często musi dokonać dodatkowych formalności, jak np.

  • zgłoszenie pojazdu w urzędzie skarbowym na druku VAT-26,
  • prowadzenie kilometrówki dla celów VAT,
  • wprowadzenie regulaminu użytkowania.

Ograniczenia w odliczeniu VAT nie dotyczą motorowerów, bowiem nie są one pojazdami samochodowymi (są jedynie “pojazdami”). Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma zatem prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia motoroweru, jak również od wydatków związanych z jego użytkowaniem, pod warunkiem że motorower będzie użytkowany w ramach działalności opodatkowanej.

SEO OKatalog Darmowe pozycjonowanie