Minimalna stawka godzinowa – kogo obowiązuje i ile wynosi

W 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł. Jak dokładnie należy to rozumieć? Kogo ona obowiązuje? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz poniżej!

Kogo obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy – zasada ta dotyczy zarówno wykonywania zleceń, jak też świadczenia usług. Nie jest ona stosowana w przypadku umów o dzieło oraz agencyjnych.

Przepracowane godziny – jak je udokumentować

W umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług, w której obowiązuje minimalna stawka godzinowa niezbędne jest zawarcie informacji potwierdzającej liczbę przepracowanych godzin. Ewidencja czasu pracy może posiadać formę papierową, elektroniczną lub dokumentową i powinna zostać przedłożona w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Warto również pamiętać, że dokument taki musi być archiwizowany przez okres 3 lat odkąd wynagrodzenie stało się wymagalne.

13 zł brutto i netto – jak to obliczyć

Minimalna stawka godzinowa do 13 brutto – oznacza to, że zatrudniona osoba fizyczna lub inna jednostka pracująca w oparciu o umowę zlecenie otrzyma około 9,49 zł za każdą przepracowaną godzinę. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – wystawiają one fakturę dla zleceniodawcy, gdzie 13 zł oznacza wartość netto, do której następnie doliczana jest wartość podatku VAT.

Zobacz też:

bhp przepisy

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

odprawa dla pracownika