Kasa fiskalna w firmie

Zasada ogólna wynikająca z ustawy o VAT jasno wskazuje, że kasa fiskalna powinna znajdować się w każdej firmie w której dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przy czym ustawodawca w zakresie tym przewidział kilka zwolnień określonych w rozporządzeniu ws. zwolnień z kasy fiskalnej.

Obowiązkowa kasa fiskalna

Wyżej przytoczone rozporządzenie określa zakres działalności, które wykonywane na rzecz osób prywatnych bezwzględnie muszą zostać ujęte na kasie fiskalnej. Wśród nich wymienia się:

  • warsztaty samchodowe,
  • lekarze,
  • stomatolodzy,
  • fryzjerzy itd.

Kasa fiskalna – zwolnienia

Zwolnienie z kasy ze względu na limit obrotów

Obecnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego limit ten ustala się w sposób proporcjonalny. Po jego przekroczeniu podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy licząc od od miesiąca w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej

Najczęściej spotykanymi zwolnieniami przedmiotowymi z kasy fiskalnej są:

  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
  • czynności notarialne,
  • dostawa nieruchomości,
  • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

    Polecamy:

Liste.pl

Katalog stron Katalogin.pl

Harmonogram pracy

Brutto netto wynagrodzenie