admin

Dofinansowanie z PFRON

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie pierwszego wniosku.

Know-how – czym jest i jak można go chronić?

Do majątku firmy zaliczamy ruchomości i nieruchomości. Oprócz dóbr materialnych przedsiębiorstwo posiada również zasoby niematerialne, do których należy między innymi know-how. Czym jest know-how? Na temat know-how możemy znaleźć informacje w przepisach podatkowych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa definiuje know-how jako udokumentowana wiedza, która nadaje się do wykorzystania w działalności… Czytaj dalej Know-how – czym jest i jak można go chronić?

Kwartalne deklaracje VAT i miesięczne zaliczki na PIT/CIT – to możliwe!

Podatnicy, a w szczególności mali podatnicy, mają możliwość wyboru, jeśli chodzi o formę rozliczania się z podatków. Niektórzy wybierają miesięczne rozliczenie, inni zaś wolą kwartalne. A czy możliwe jest, aby z tytułu VAT wybrać rozliczenie kwartalne, a równolegle z tytułu podatku dochodowego rozliczać się miesięcznie lub na odwrót? Sprawdźmy!

Odszkodowanie dla pracodawcy za porzucenie pracy

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Z kodeksu pracy możemy się dowiedzieć, że tylko w dwóch przypadkach pracownik ma prawo do tego, by rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: w przypadku gdy, po przejściu badań lekarskich lekarz stwierdzi, że wykonywane obowiązki będą miały szkodliwy wpływ na stan zdrowia pracownika, a pracodawca nie… Czytaj dalej Odszkodowanie dla pracodawcy za porzucenie pracy

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa wygląda inaczej, gdy właściciel gruntu podzieli go na mniejsze działki i podejmie się inwestycji związanych… Czytaj dalej Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Program Aktywizacja

Nowa edycja Programu Aktywizacja

W tym roku Dolnośląska Grupa Wspierania Biznesu po raz kolejny uruchomiła Program Aktywizacja. Jest to projekt skierowany do osób, które w ciągu ostatnich 60 dni założyły, lub dopiero planują założyć własną działalność. Główny cel programu to wsparcie małych biznesów. A pomoc ta polega konkretniej na bezpłatnym udostępnieniu pakietu usług księgowości internetowej na rok. Korzystając z… Czytaj dalej Nowa edycja Programu Aktywizacja

etat i działalność

Praca na etat i działalność a składki ZUS

Etat i działalność to częste połączenie. Osoby pracujące na etacie często decydują się na założenie działalności, która jest dla nich szansą na dodatkowy dochód. Jak wówczas wygląda opłacanie składek ZUS? Czy trzeba opłacać je zarówno z tytułu etatu jak i działalności? Wyjaśniamy poniżej.

anulowanie paragonu fiskalnego

Anulowanie paragonu fiskalnego

Anulowanie paragonu fiskalnego – czy jest dopuszczalne. To pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, prowadzący ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, często popełniają błędy w jej ujmowaniu.