Anulowanie paragonu fiskalnego

Anulowanie paragonu fiskalnego – czy jest dopuszczalne. To pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, prowadzący ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, często popełniają błędy w jej ujmowaniu. 

Anulowanie paragonu fiskalnego – czy jest możliwe?

Najczęściej popełniane błędy przy rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczą:

  • ilości sprzedanych towarów lub usług;
  • kwoty sprzedaży;
  • daty ewidencji;
  • stawek VAT.

Błędy te należy skorygować przez wykazanie ich w stosownych ewidencjach. Co do zasady nie możliwe jest jest anulowanie paragonu fiskalnego.

Błędna sprzedaż w ewidencjach

Od 2013 roku przepisy nakazują prowadzenie ewidencji zwrotów oraz ewidencji oczywistych pomyłek. Obowiązek ten jest skierowany do osób prowadzących sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących. Popełniając błąd przedsiębiorca nie może dokonać anulowania paragonu fiskalnego. Powinien ująć błędny paragon w ewidencji oczywistych pomyłek i nabić sprzedaż ponownie. W oparciu o ewidencję należy dokonać wyksięgowania przychodu w ewidencjach księgowych.

Zobacz też:

Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce

Systemy czasu pracy

Wynagrodzenie netto brutto

Polecamy:

Katalog stron Katalogin.pl