Marzec 2017

Nazwa firmy

Nazwa firmy – jak ją wybrać?

Wybór nazwy firmy może okazać się nie lada wyzwaniem – jest ona w pewnym sensie wizytówką działalności. Warto zadbać o to, aby była zarówno oryginalna, jak też zgodna z uwarunkowaniami prawnymi. W jaki sposób wybrać nazwę firmy? Jakich zasad warto się trzymać?

Rozwiązanie umowy na czas określony

Podpisując umowę na czas określony, strony ustalają konkretną datę zakończenia obowiązywania umowy o pracę. W różnych sytuacjach może się jednak pojawić potrzeba jej rozwiązania. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby było możliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?