Styczeń 2016

kasa fiskalna

Kasa fiskalna w firmie

Zasada ogólna wynikająca z ustawy o VAT jasno wskazuje, że kasa fiskalna powinna znajdować się w każdej firmie w której dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przy czym ustawodawca w zakresie tym przewidział kilka zwolnień określonych w rozporządzeniu ws. zwolnień z kasy fiskalnej.